De tram

Aanleg van de tram MBS de 'Maas-Buurtspoorweg' tot zijn laatste rit in 1944 (foto Trammuseum Ouddorp)

De tram, de ‘Maas–Buurtspoorweg’, MBS.

Door de Naamloze Vennootschap de Maas–Buurtspoorweg werd ’t plan opgezet om een tramlijn aan te leggen van Nijmegen naar Venlo. Aan de oostzijde van de Maas was een slechte verbinding tussen de steden en dorpen. In 1883 werd er begonnen met de aanleg van de spoorlijn, deze werd in de westelijke berm van de Rijksweg aangelegd.
Op 31 mei 1913 was de opening van de tramlijn, met 6 stoomlocs werd het reizigers- en goederenvervoer onderhouden.

 Wegwerkers aan de Rijksweg. Op de voorgrond de tramrails

De tram was een relatief snel en goedkoop vervoer, voor veel mensen een gemak. De tram vervoerde mensen, klein -vee, groenten, kolen, melkbussen en de post. Voor de paarden op de weg was het wennen, ze schrokken van de witte stoompluim en sloegen op hol. In 1934 ging de MBS over van stoom op diesel. De tram was zo bekend dat de mensen van Blitterswijck met het veer de Maas overstaken, om met de tram te gaan.

In Wellerlooi was een halte bij café van Aerssen (nu café de Smid). Hier was een oproeptelefoon van de tram, iedere halte had een eigen code. Wellerlooi had als code drie lange tonen, hiermee werden boodschappen aan de machinist of aan andere haltes doorgegeven.

Tekening halte ‘de Looij’

De halte bestond uit een verhoging om op te stappen en goederen te lossen. Hier in Wellerlooi stond een waterpomp bij de halte, om water bij te vullen voor stoom. Verder was er ’n halte op verzoek, bij ’t Kruus en bij van Rhee.
Op de Hamert was ’n vaste halte bij ’t café van de dames Robijns, nu Hostellerie de Hamert. Op de Hamert passeerde de tram met een boogbrug, het Gelderns – Nierskanaal.

Tramhalte Robijns op de Hamert

Bij gladheid werd er zand op de tramrails gestrooid. Er zat dan een speciale bak met droog zand aan de tram bevestigd. Door een trechter viel dit zand dan precies op de rails. Er werd veel gebruik gemaakt van de tram en iedereen kende de conducteur Hannes (Hendriks) van de tram. Zijn conducteurstang is nu nog in het bezit van archief de Loi. In 1931 vervoerde de tram voor het eerst meer dan 100.000 ton aan goederen.

Foto kaartjeskniptang van ‘Hannes van de Tram’ 

Zeker in de beginjaren ging het er op en langs de tramlijn gemoedelijk aan toe. De reizigers hadden nog geen last van een jachtige tijd. En zo kon het gebeuren, dat de tram dan op warme dagen bij ‘n cafeetje stopte zodat de reizigers daar wat konden drinken.


Huize De Hamert met rechts de spoorlijn

Nadat de tram van stoom overging op diesel, ging de snelheid aanzienlijk omhoog.
In de laatste oorlogswinter 1944 – 1945, heeft de MBS grote schade geleden.
Na de luchtlanding bij Nijmegen op 17 september 1944, was de tramlijn zeer ernstig beschadigd. Op die dag reed de laatste tram.
In 1946 werd besloten het trambedrijf niet te hervatten en werd het spoor opgebroken.
De MBS is in 1949 opgegaan in de Zuidooster. Op dit traject rijdt nu buslijn 83.
Ongeval
In Wellerlooi botste op 1 oktober 1929 de tram op een verhuiswagen, die gedeeltelijk op de rails geparkeerd stond. Door de dichte rookwolken van de stoomlocomotief was het uitzicht op de Rijksweg vaak belemmerd, waardoor er gevaarlijke situaties en ernstige ongelukken ontstonden.

Foto tramongeval Wellerlooi, 1 oktober 1929

Tramongeval Wellerlooi 27 juli 1934, v.l.n.r.: ?? Kessels, Chris Kessels en Fried Kessels