Van Minuteman tot Background

 
                  De jongens van 'de groep uut de Loi',
v.l.n.r. boven Ger (Shetta) Hagens, Jan Hendriks en Ton Guelen
V.l.n.r. voor Johan Philipsen (Flip) en Hans Mulders

The Minuteman, Generation en Background

The Beatles hadden nog maar net voet aan de grond in Nederland of het begon bij Ger (Shetta) Hagens, Johan Philipsen en Ton Guelen al te kriebelen om ook maar eens wat te gaan doen op muzikaal gebied. Nogal een revolutionaire gedachte in een klein dorpje zoals Wellerlooi toen was. Kameraden Hans Mulders en Jan Hendriks werden al snel aangesproken en waren er meteen voor in. De eerste bandnaam, zonder echt opgetreden te hebben, was: ‘The Minutemen’. Genoemd naar die gevaarlijke raketten in Amerika. Later sloten ook andere kameraden zoals Jos Arts, Huub Arts en Math Fleuren (Tinus) aan en maakten al rap deel uit van ‘de groep’, zoals dat in de Wellerlooise volksmond toen genoemd werd.

We zaten nét resp. op de Mulo en de LTS op de Hamert. Het moet rond 1963-1964 zijn geweest dat Shetta (Ger Hagens) en Flip (Johan Philipsen) al blues songs zaten te analyseren d.m.v. een pick-up die Shetta thuis had. Al vlot werden oude radio’s opgetrommeld die als eerste versterkers moesten dienen. Gitaren waren veelal zelf gemaakte exemplaren en het drumstel voor Shetta werd samengesteld uit afgedankt materiaal van de fanfare. Een mooi gelikt mika-achtig glitterspul erom heen en klaar. Het gitaarspel kon beginnen en met wat lessen van Ger van de Smid (Smidje) en Rudi de Caluwe uit Lomm bracht men een beperkt aantal akkoorden in het arsenaal van dit enthousiaste groepje. Eigenlijk had Ger Fleuren (Smidje), samen met Ronny van Item de eerste Wellerlooise band : ‘The Lenny Bruce Band’. Voor Ger van de Smid werd er later nog door Back Ground een serenade gebracht op het terras waar zijn bruiloft plaats vond in Grubbenvorst. Was erg gezellig.

Totdat de politie kwam ………..!


Optreden van Generation in de kelder van de lagere school
V.l.n.r. Nettie Driessen en Annemiek Mulders zijn aan het dansen
V.l.n.r. Ton Guelen, Johan Philipsen en Hans Mulders 

‘Generation’ werd de naam van de vijfkoppige formatie en er werden op verschillende manieren wat liedjes ingestudeerd om ook eens op te kunnen treden. Liedjes kwamen van The Small Faces, Fleetwood Mac, John Mayall & The Bluesbreakers en andere bekende, vooral Engelse groepen uit die begin jaren ’60.


Optreden van Generation in de kelder van de lagere school
V.l.n.r. Jan Hendriks, Hans Mulders, Johan Philipsen en Ger (Shetta) Hagens

In de kelder van de toen nieuwe lagere school werd dansles gegeven en diende tevens als lokaal waar de jeugd bij elkaar kon komen. Al in dit beginstadium, toen Ton Guelen de zanger was, kwam het tot enkele geslaagde optredens in die kelder. Tijdens die periode met Ton Guelen was Piet van der Linden nog even onze manager. Hij zorgde in ieder geval voor enige structuur in dit chaotische prille pop-artiestenbestaan. Piet heeft ons ook nog in de richting van de Jongerenkerk in Venlo ‘gepushed’ om daar de Jongerenmissen ‘op te luisteren’, nog vóórdat we in Wellerlooi hier aan begonnen. (zie verderop in dit verhaal). Zelfs ‘Aquarius’ van de musical Hair werd hiervoor aan het repertoire toegevoegd ! Het moest niet gekker worden…………!

Samen met een bandje van het Juvenaat, The Eremites, traden we regelmatig in de kelder op. Het leek in Wellerlooi wel ‘Little Liverpool’.
Sensatie genoeg voor die tijd.

Generation bestond toen uit:
Ton Guelen, leadzang
Ger Hagens (Shetta), drums
Hans Mulders, gitaar en zang
Jan Hendriks, basgitaar
Johan Philipsen (Flip), gitaar

Die periode stond toen in het teken van een zo goed mogelijk repertoire opbouwen om wat vaker op te kunnen treden. Er was animo genoeg toen in de omliggende dorpen en daarbuiten, want er waren, behalve uit ‘Holland’, niet zoveel bandjes in onze regio. Ja, er was ‘Desolation’ uit Horst en misschien nog wat uit Venray, maar dat was het wel.
Vermeldenswaardig is zeker dat Generation zelf, natuurlijk met hulp van enkele anderen, een openlucht popfestival organiseerde op de locatie achter de huidige lagere school. Op een mooi podium en de Wellerlooise bossen als achtergrond. Dat was nog eens vooruitkijken, want we waren misschien wel het eerste open-air-festival in Europa. We weten niet zeker meer of het voor of na Woodstock was. In ieder geval, zéér apart en druk bezocht. Behalve Generation zelf hadden we een soulbandje uit Venlo-Blerick uitgenodigd: ‘Sandal Wood’. Plus een discjockey uit Wanssum van ‘Soos Saragossa’.

Bij dat openlucht optreden hadden ze zelfs een eigen bewakingsdienst: De mannen van ‘het Wietverein’. Dat waren allemaal flinke grote kerels en Generation dacht dat die wel voor wat orde konden zorgen…..Je wist maar nooit, zo in dat wilde Wellerlooi van toen.


Openluchtfestival zaterdag 13 september 1969

‘Generation’ timmerde hard aan de weg want het werd een bekende groep in de regio met veel naamsbekendheid. Ondanks dat kwam er op een gegeven moment toch een beetje wrevel over de muziekstijl en wie wat zou moeten doen binnen de band, zodat Ton Guelen afhaakte en de band verder ging als 4-mans formatie.


Aankondiging in de WP - De Generations in Zaal Vroemen


Nieuwe 4-mans formatie: v.l.n.r. Hans Mulders, Jan Hendriks, Ger (Shetta) Hagens en Johan Philipsen

In het begin was de naam nog Generation van de 4-mans formatie, later in 1970 werd de naam veranderd in ‘Back Ground’. Ook werden er inmiddels, in de loop van de jaren, echte versterkers gekocht, een zanginstallatie, microfoons en nieuwe gitaren. De eerste échte versterker was echter een Solectron, die we van de Hopman (alias broeder Ignatio, alias Sjaak Abel) kregen, onder voorwaarde dat we daarvoor één keer per maand in de Blokhut zouden spelen. We vermoeden dat hij daarmee vooral op het oog had om de Loi’se jeugd van de straat af te krijgen, opdat die niet het slechte pad op zou gaan. Kon hij een oogje in het zeil houden.


Jeugdbal in de Blokhut zondag 5 april 1970. Nog onder de naam Generation, later dat jaar zou de naam Back Ground worden

Trouwens, wat we niet bij elkaar sprokkelden met optredens werd met bonen plukken en dat soort werk aangevuld. Ach, je moet wat ! Behalve het muzikale gedeelte waren er enkele creatievelingen die bij de groep hoorden en zich gingen specialiseren in een mooie lichtshow, we hebben het over Huub Arts en Math (Tinus) Fleuren. Jos Arts hoorde daar ook een tijdje bij. Later kwamen Tinus zijn vriend Henk Schelbergen (woonde aan de Rijksweg in Bergen) en Chris Fransman daar ook bij.

‘Roadies’ heet dat. Oftewel sjouwers van het materiaal. In de loop der jaren werd deze lichtshow het handelsmerk van de band en ze waren zo goed dat ze overal complimenten vergaarden en zelfs gevraagd werden door bekende Nederlands bands. Huub Arts was daarin, samen met Math uiteraard, het creatieve brein. Hij was erg secuur en verzamelde alle gegevens van en over de band zoals krantenartikelen, posters en ander spul.


Huub Arts en Tinus Fleuren in actie met hun lichtshow, op de achtergrond roadie Henk Schelbergen

Jongerenmissen in Wellerlooi, muzikaal begeleid door Generation.


Jongerenmis vergadering op 11-10-1969 te Wellerlooi in Café Toon Hermans

Ondertussen kwam er ook in de kop van onze provincie een revolutionaire periode opzetten en zou en moest er een jongeren mis komen in het dorp. Nou, dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, tot in de gemeenteraad toe. De toenmalig geestelijk leider maakte zich onsterfelijk door flink weerstand te bieden.


Uit de krant van 16-10-1969

Een heftige discussie in Wellerlooi over de jongerenmissen.

De eerste missen, onder leiding van Vic Timmermans en Pater Noten, speelden zich zelfs af in de ‘blokhut’, die inmiddels onder toezicht van de verkenners en hun (eerder genoemde) hopman gebouwd was.  Aan de Schaak in de bossen.


Café van Toon Hermans vergadering met de actiegroep, pastoor Wismans en de Wellerlooise bevolking 16-10-1969

Back Ground zou daar furore maken en de jeugd van Wellerlooi en alle omliggende dorpen kwam daar hun feestje bouwen als Back Ground er weer eens optrad.
Later, het moet in 1968 geweest zijn, werd er een giga-installatie aangeschaft bij Servaas Muziekhandel in Den Haag, waar zo’n beetje alle bekende bands van Nederland destijds hun installatie aanschaften. Te duur, dat wel, maar het droeg wel bij aan de sound én de bekendheid van de band.

      
V.l.n.r. Johan Philipsen en Hans Mulders                                                                     Hans Mulders, Shetta Hagens en Jan Hendriks

Optredens waren er genoeg. Waar niet eigenlijk. Tot in Mönchen-Gladbach, Viersen e.o. toe en vaak met wisselend succes.
Met de bekende verhalen dat we ’s nachts over de autoweg reden met 2 man op het dak van de bus omdat de politie ons vriendelijk maar dringend verzocht had onze nacht elders door te brengen. We stonden namelijk in een bungalowpark behoorlijk wat lawaai te maken, zei men !
Die geluidsinstallatie overigens loog er niet om, The Rolling Stones hadden in die tijd exact dezelfde zanginstallatie en Status Quo dezelfde Sound City-torens. Herrie zat.
Het repetitielokaal was bij Shetta thuis in de schuur (zijn ouders waren erg gastvrij), dat helemaal in stijl ingericht was en een soort 2e jeugdsoos werd, waar menig feestje heeft plaatsgevonden. Wie is daar indertijd niet geweest ??!!


Krantbericht over eigen repetitielokaal

In Tegelen in de Haandert werd er in 1969 door de Brand Bierbrouwerijen i.s.m. radio Luxemburg en enkele andere betrokkenen een heuse regionale talentenjacht georganiseerd, waar Generation prompt de band-finale won en als beste (leukste) band werd verkozen. Ik herinner me nog een propvolle zaal, de lichten gingen uit en onze lichtshow boys trokken alle registers open tijdens ons concert. Het publiek stond op tafels en stoelen, aldus de lichtshow-mannen. Enorm veel succes dus. Een mooie medaille viel ons ten deel en we mochten als prijs in ontvangst nemen: enkele keren live op zondagmorgen bij Peter Koelewijn in zijn muziekprogramma bij radio Luxemburg. Andere popzenders waren er toen nog niet.


Medaille prijs voor het optreden van Generation op het talentenjacht in de Haandert te Tegelen

Anekdotes zijn er te over, de wekelijkse en soms dagelijkse repetities en soos-achtige feestjes in die repetitieruimte zijn er teveel om op te noemen. De voorbereidingen en optredens in Duitsland waren op z’n zachtst gezegd behoorlijk sensationeel. Niet altijd zoals we ons dat voorgesteld hadden, maar in ieder geval lol zat!
Alleen al de zwempartij vooraf met enkele meiden uit Duitsland in de buurt van Viersen spreekt nog steeds tot de verbeelding, als ook het optreden in een soort club (‘Kaisermühle’) waar net van te voren Herman van Veen zijn show had gehad. Ze hadden daar zelfs 2 bandjes op hetzelfde tijdstip geboekt. Dat leverde frustratie én veel hilariteit op!


Polsbandje van Kaisermühle Viersen 17 en 18 juli 1970

We hadden dankzij enkele hobbyisten een pracht wagenpark met een mooie oranje VW bus en enkele VW kevers. Ook dat loog er niet om, zeker in die tijd nogal een opzienbarend geheel.


Oranje VW bus van Back Ground


In de zomer van 1971 kregen enkele bandleden verkering. Er was nog een spectaculair optreden op het Midsummer Pop festival in Meerlo op 10 en 11 juli.


Sticker van Midsummer Pop Meerlo 10 en 11 juli 1971 met optreden van Back Ground


Toegangskaartje Midsummer Pop Meerlo 10 tm 17 juli 1971

Na de zomer van 1971 beëindigde de muzikale samenwerking tussen deze, inmiddels hechte vriendengroep. Ieder ging zijns weegs, zonder elkaar uit het oog te verliezen. Daar zijn 5 leden van die vriendengroep tot op de dag van vandaag erg trots op: “Dat ze nog steeds vrienden zijn voor het leven “ !!


Back Ground v.l.n.r. Jan Hendriks, Ger Hagens (Shetta), Johan Philipsen (Flip) en Hans Mulders

 

Artikel aangeleverd door Johan Philipsen (Flip)