Herstart boek verkoop

Verkoop boek weer hervat!

Velen gingen u al voor en nu weer te bestellen, het boek

’Wellerlooi en de Tweede Wereldoorlog’

Een stevig boek van ca. 330 pagina’s dik, vol met verhalen, foto’s en documenten over Wellerlooi ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
U kunt dit boek weer bestellen door € 29,-- over te maken op bank-rekeningnummer NL40 RABO 0104373857 ten name van Stichting Archief de Loi, onder vermelding van ’Boek’ en uw naam en adres.
De boeken zullen met inachtname van de Corona-maatregelen op een veilige manier bij u thuis worden bezorgd.


 Archief de Loi waar verleden en heden elkaar ontmoeten....